6948589098 Πολυφήμου 3, Κομοτηνή thanos.nos@gmail.com